Terugbetaling

Mutualiteiten verlenen terugbetaling voor podologische verstrekkingen. Terugbetaling onder voorwaarden.

Diabetespatiënten

Heeft u een diabetespas/conventie of valt u onder het zorgtraject of voortraject dan heeft u recht op twee terugbetalingen per jaar mits voorschrift van een arts.

Op het voorschrift moet duidelijk vermeld staan of u onder een traject valt of in een conventie zit. Als u nog maar net diabetespatiënt bent, vraag na bij uw huisarts of u al dan niet erkent bent bij uw mutualiteit.

Wanneer al deze voorwaarden van toepassing zijn, kunt u als diabetespatiënt een gedeeltelijke of een volledige terugbetaling krijgen in geval van WIWG*) *WIWG: weduwen, invaliden, wezen, gepensioneerden.

65+ patiënten

Bent u 65+, dan heeft u ook recht op terugbetaling. Afhankelijk van bij welke mutualiteit u aangesloten bent, krijgt u een aantal keer per jaar een bepaald bedrag terugbetaalt.

Zie verder onderaan de pagina.


Andere patiënten

Bent u jonger dan 65 jaar en heeft u om medische redenen een voetverzorging nodig. Dan kan u een voorschrift vragen waarop duidelijk vermeld staat aan welke ziekte of aandoening u lijdt om van een tegemoetkoming te genieten.


Podologische zolen

Er is een terugbetaling voorzien voor zolen bij bepaalde mutualiteiten. Voorlopig voorzien de christelijke mutualiteit en partena een tegemoetkoming.

Vraag na bij uw ziekenfonds.Voor meer info kan u steeds terecht bij uw mutualiteit of bij uw podoloog.

Klik op het logo van de desbetreffende mutualiteit om meer info te vinden omtrent de terugbetalingen

Wilt u contact met ons opnemen?