Terugbetaling

Mutualiteiten verlenen terugbetaling voor podologische verstrekkingen. Terugbetaling onder voorwaarden.

Diabetespatiënten

Heeft u een voortraject/conventie of valt u onder het zorgtraject dan heeft u recht op twee terugbetalingen per jaar mits voorschrift van een arts.

Op het voorschrift moet duidelijk vermeld staan of u onder een traject valt of in een conventie zit. Als u nog maar net diabetespatiënt bent, vraag na bij uw huisarts of u al dan niet erkent bent bij uw mutualiteit.

Wanneer al deze voorwaarden van toepassing zijn, kunt u als diabetespatiënt een gedeeltelijke of een volledige terugbetaling krijgen in geval van WIWG*) *WIWG: weduwen, invaliden, wezen, gepensioneerden.

65+ patiënten

Bent u 65+, dan heeft u ook recht op terugbetaling. Afhankelijk van bij welke mutualiteit u aangesloten bent, krijgt u een aantal keer per jaar een bepaald bedrag terugbetaalt.

Zie verder onderaan de pagina.


Andere patiënten

Bent u jonger dan 65 jaar en heeft u om medische redenen een voetverzorging nodig. Dan kan u een voorschrift vragen waarop duidelijk vermeld staat aan welke ziekte of aandoening u lijdt om van een tegemoetkoming te genieten.


Podologische zolen

Er is een terugbetaling voorzien voor zolen bij bepaalde mutualiteiten. Vraag na bij uw ziekenfonds.Voor meer info kan u steeds terecht bij uw mutualiteit of bij uw podoloog.

Klik op het logo van de meest voorkomende desbetreffende mutualiteit om meer info te vinden omtrent de terugbetalingen

Wilt u contact met ons opnemen?